دانش‌آموخته‌ی عزیز،

برای افزایش اعتبار این کار پژوهشی، لازم است امکان پاسخ‌گویی به سوالات فقط برای دانش‌آموختگان خرد فراهم شود؛ استفاده از اطلاعات شخصی برای وارد شدن به محیط پرسش‌نامه، تنها برای اطمینان از عضویت شما در جامعه‌ی دانش‌آموختگان خرد است. بدیهی است که پاسخ‌های شما بدون نام ذخیره خواهند شد.

پاسخگویی به تمام سوالات اجباری نیست اما پاسخ‌های هرچه کامل‌تر شما کمک می‌کند بتوانیم فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدرسه را به شکلی موثرتر برنامه‌ریزی کنیم. شما می‌توانید هر زمان که مایل بودید پاسخ‌های خود را ذخیره کنید و بعدتر پاسخ‌گویی را از سر بگیرید ، و یا با پاسخ دادن به تنها بخشی از سوالات و ذخیره‌ی پاسخ‌های موجود، پاسخگویی را به پایان برسانید.

در صورت بروز مشکل با شماره تلفن ۹۳- ۲۲۴۲۰۰۸۶ داخلی ۱۶۴ تماس حاصل فرمایید.